Flurreinigung -Zbiranje odpadkov

Veröffentlicht in: Beiträge | prispevki | 0

Die Schüler der Volksschule Bleiburg waren mit Eifer in der Umgebung unterwegs und sammelten fleißig den Müll. Stadtrat Manfred Daniel bedankte sich bei den Schülern mit einer leckeren Jause.

Otroci so z vnemo očistilo šolsko okolje. Mestni svetnik Manfred Daniel se jim je zahvalil z dobro malico.

Vas! Was? Kaj? Dorf!

Veröffentlicht in: Beiträge | prispevki | 0

Johanna Hainz, unsere ehemalige Schülerin der Volksschule Bleiburg und Aleksander Tolmaier begeisterten uns mit dem Stück: „Vas! Was? Kaj? Dorf!“ Es war eine wirklich tolle Vorstellung.

Johanna Hainz, naša nekdanja učenka ljudske šole Pliberk, in Aleksander Tolmaier sta nas navdušila s komadom: "Vas! Was? Kaj? Dorf!" To je bil zares odličen nastop.

Eierrollen|Rolkanje

Veröffentlicht in: Beiträge | prispevki | 0

Die SchülerInnen der 2a Klasse lernten den alten Brauch „das Eierrollen“ kennen. Auf jeden Fall machte ihnen diese Stunde großen Spaß.

Otroci so z navdušenjem spoznali ali predstavili stari običaj rolkanja pirhov. Na vsak način je bila ta ura nadvse zabavna.  

Freundschaftsbänder|Zapestnice prijateljstva

Veröffentlicht in: Beiträge | prispevki | 0

Auch wir, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer wollen ein wenig den Opfern des Krieges helfen. Es ist sehr wichtig, dass wir Empathie für Menschen in Kriegssituationen entwickeln und deshalb knüpften wir in den letzten Wochen Freundschaftsbänder und verkauften sie. Den gesamten Betrag über 3029 € übergaben wir der Hilfsorganisation Caritas. 

Tudi mi, učenke in učenci, učiteljice in učitelji, želimo nekaj podvzeti za žrtve vojne. Zelo pomembno je, da razvijemo empatijo do ljudi v vojnih razmerah in zato smo v zadnjih tednih izdelali zapestnice prijateljstva in jih nato prodajali. Celoten znesek v višini 3029 € smo predali humanitarni organizaciji Caritas.